Bảng giá dịch vụ thương hiệu
  • Thương hiệu & hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Các vật phẩm quảng cáo
  • Các ấn phẩm văn phòng
  • Tăng độ nhận biết khách hàng về thương hiệu của bạn cao nhất
Bảng giá dịch vụ thương hiệu
Hệ thống nhận diện căn bản
Hệ thống nhận diện nâng cao
  Logo Danh thiếp Phong bì Túi xách Bìa kẹp Chữ ký mail Tiêu đề thư
Chi phí thiết kế

5.000.000đ

1.000.000đ

1.000.000đ

1.000.000đ

1.000.000đ

1.000.000đ

1.000.000đ

Phù hợp nhu cầu • Dùng làm thương hiệu công ty
• Dùng làm nhãn hiệu dòng sản
phẩm, giải pháp
Dùng để trao cho nhau khi gặp mặt, trao đổi, giao lưu với đối tác, khách hàng • Dùng để đựng hồ sơ, chứng từ, tài liệu kinh doanh
• Dùng để đựng tiền, gift voucher
• Dùng để đựng hồ sơ, chứng từ, tài liệu kinh doanh
• Dùng để quà tặng
• Dùng để đựng sản phẩm mẫu
Dùng để kẹp các hồ sơ, chứng từ kinh doanh khi đi họp các cuộc họp đối tác, khách hàng • Dùng gắn vào cuối các email gửi đi
• Thay đổi được thông tin liên hệ cá nhân
Dùng để gắn vào các biểu mẫu chứng từ kinh doanh như: hợp đồng, báo giá, hóa đơn VAT
Quy trình & phương thức làm việc B1. Thiết kế & trình 3 phương án
B2.
Phát triển thêm 2 phương án từ ý tưởng đã chọn
B3.
Tinh chỉnh & chọn phương án cuối cùng
B1. Trình 2 phương án
B2.
Tinh chỉnh & chọn phương án cuối cùng
B1. Trình 2 phương án
B2. 
Tinh chỉnh & chọn phương án cuối cùng
B1. Trình 2 phương án
B2. 
Tinh chỉnh & chọn phương án cuối cùng
B1. Trình 2 phương án
B2. 
Tinh chỉnh & chọn phương án cuối cùng
B1. Trình 2 phương án
B2. 
Tinh chỉnh & chọn phương án cuối cùng
B1. Trình 2 phương án
B2. 
Tinh chỉnh & chọn phương án cuối cùng
Quy cách phổ biến 1. Biểu tượng tên & slogan
2. Chữ biến thành biểu tượng & slogan
3. Chỉ biểu tượng
Khổ (mm): 54 x 90 Khổ A4 (cm): 25 x 34
Khổ A5 (cm): 16 x 23
Khổ A6 (cm): 12 x 22
Chuẩn A (cm) 25 x 35 x 10
Chuẩn C (cm) 22 x 32 x 8
Rộng x cao x cao nắp (cm): 23 x 32 x 7    Đầu trang chân trang khổ A4 dọc, ngang 
Quy cách bàn giao • File vector gốc (AI, PDF)
• File ảnh không nền
• File icon size nhỏ không nền up web
• File vector gốc (AI, PDF) dùng để in ấn
• File vector gốc (AI, PDF) dùng để in ấn • File vector gốc (AI, PDF) dùng để in ấn • File vector gốc (AI, PDF) dùng để in ấn • File vector gốc (AI, PDF)
• File ảnh không nền
• File vector gốc (AI, PDF)
• File ảnh không nền
Tiến độ 3 ~ 5 ngày 2 ngày sau khi xác nhận logo 2 ngày sau khi xác nhận logo 2 ngày sau khi xác nhận logo 2 ngày sau khi xác nhận logo 2 ngày sau khi xác nhận logo 2 ngày sau khi xác nhận logo