Hotline:
0931 823 889
Giải thích từ ngữ

Giải thích từ ngữ

Giải thích từ ngữ
Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

Tổng quan
Quyền và trách nhiệm của khách hàng ( Bên A)
Quyền và trách nhiệm của TEDFAST (Bên B)
Thỏa thuận về dịch vụ chức năng phát sinh

Thỏa thuận về dịch vụ chức năng phát sinh

Quy định
Chính sách hỗ trợ hoàn thiện nội dung lần đầu

Chính sách hỗ trợ hoàn thiện nội dung lần đầu

Tổng quan
Quy trình thực hiện
Quy định chung sử dụng tên miền

Quy định chung sử dụng tên miền

Quy định
Quy định sử dụng tên miền Quốc tế

Quy định sử dụng tên miền Quốc tế

Nguyên tắc đăng ký tên miền quốc tế
Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền quốc tế thống
Đối với các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
Tranh chấp tên miền quốc tế
Một số lưu ý về tên miền quốc tế
Vòng đời tên miền quốc tế
Các văn bản pháp lý cần tham khảo
Quy định sử dụng tên miền Việt Nam

Quy định sử dụng tên miền Việt Nam

Nguyên tắc đăng ký tên miền .VN
Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền. VN
Tranh chấp tên miền .VN
Vòng đời tên miền .VN
Các văn bản pháp lý cần tham khảo
Quy định sử dụng dịch vụ SSL

Quy định sử dụng dịch vụ SSL

Giải thích thông tin ngày hết hạn trên hệ thống
Sử dụng nội dung gửi thư phù hợp
Khóa tài khoản
Mở lại tài khoản
Quy định sử dụng dịch vụ Email marketing

Quy định sử dụng dịch vụ Email marketing

Tổng quan
Chính sách chống thư rác
Sử dụng nội dung gửi thư phù hợp
Khóa tài khoản
Mở lại tài khoản
Quy định sử dụng Web hosting, Server

Quy định sử dụng Web hosting, Server

Quy định
Quy định về dịch vụ sao lưu

Quy định về dịch vụ sao lưu

Giải thích chung
Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng
Thanh toán trực tiếp tại văn phòng