Hotline:
0931 823 889
Bảng giá tài liệu bán hàng
Bảng giá tài liệu bán hàng
  Hồ sơ năng lực (Company profile) Giới thiệu giải pháp (Product/Service Brochure) Danh mục sản phẩm (Product Catalogue) Bìa kẹp (folder)
  Căn bản Nâng cao Giải pháp cho
1 dòng
sản phẩm/dịch vụ
Giải pháp cho nhiều dòng
sản phẩm/dịch vụ

1 dòng
sản phẩm

Nhiều dòng
sản phẩm
Tờ gấp thông tin kết hợp kẹp
tài liệu
Chi phí thiết kế dàn trang 20.000.000đ 30.000.000đ 20.000.000đ 30.000.000đ  20.000.000đ  50.000.000đ  4.000.000đ 
Đặc điểm nhận dạng Doanh nghiệp vừa hình thành & phát triển cần quy hoạch, tổ chức lại thông tin để trình bày cho khách hàng nắm khái quát Doanh nghiệp đã hình thành được một thời gian cần biên tập & thiết kế nâng cấp truyền tải thông tin chuyên nghiệp, phức tạp Doanh nghiệp đã xây dựng xong ý tưởng giải pháp giải quyết các vấn đề khách hàng bằng văn bản, hình ảnh minh họa một cách thuyết phục cho 1 dòng sản phẩm/dịch vụ Doanh nghiệp đã xây dựng xong các ý tưởng giải pháp giải quyết các vấn đề khách hàng bằng văn bản, hình ảnh minh họa một cách thuyết phục cho nhiều dòng sản phẩm/dịch vụ  Doanh nghiệp đã xây dựng xong danh mục sản phẩm bao gồm đầy đủ các thuộc tính, đặc tính, kỹ thuật, mô tả ứng dụng, hình ảnh minh họa cho một dòng sản phẩm  Doanh nghiệp đã xây dựng xong danh mục sản phẩm bao gồm đầy đủ các thuộc tính, đặc tính, kỹ thuật, mô tả ứng dụng, hình ảnh minh họa cho nhiều dòng sản phẩm   Doanh nghiệp đã xây dựng xong các ý tưởng giải pháp giải quyết các vấn đề khách hàng bằng văn bản, hình ảnh minh họa một cách thuyết phục cho nhiều dòng sản phẩm/dịch vụ  
Mục đích ấn phẩm Gửi cho khách hàng đơn lẻ xem để hiểu sơ lược về công ty, giải pháp, dịch vụ, sản phẩm Gửi cho các bên liên quan để đấu thầu vào những công trình lớn Mô tả, thuyết minh các đặc điểm của giải pháp cho duy nhất 1 dòng sản phẩm/dịch vụ để thuyết phục khách hàng Mô tả, thuyết minh các đặc điểm của nhiều giải pháp cho nhiều dòng sản phẩm/dịch vụ để thuyết phục khách hàng Mô tả danh mục sản phẩm trích lục với đầy đủ thuộc tính kỹ thuật cho 1 dòng sản phẩm để khách hàng tra cứu Mô tả danh mục sản phẩm trích lục với đầy đủ thuộc tính kỹ thuật cho nhiều dòng sản phẩm để khách hàng tra cứu Truyền thông các thông tin sơ lược về công ty, giải pháp kết hợp bìa kẹp tài liệu khi trao nhau chứng từ kinh doanh trong quá trình hội họp cùng khách hàng
Quy mô doanh nghiệp • Doanh thu trung bình 20 - 100 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 10 - 20 tỷ/dự án
• 20 ~ 50 nhân sự
• 3 - 5 năm
• Doanh thu trung bình 100 - 500 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 20 - 50 tỷ/dự án
• 50 nhân sự trở lên
• 6 năm trở lên
• Doanh thu trung bình 20 - 100 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 10 - 20 tỷ/dự án
• 20 ~ 50 nhân sự
• 3 - 5 năm
• Doanh thu trung bình 100 - 500 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 20 - 50 tỷ/dự án
• 50 nhân sự trở lên
• 6 năm trở lên
• Doanh thu trung bình 20 - 100 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 10 - 20 tỷ/dự án
• 20 ~ 50 nhân sự
• 3 - 5 năm
• Doanh thu trung bình 100 - 500 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 20 - 50 tỷ/dự án
• 50 nhân sự trở lên
• 6 năm trở lên
• Doanh thu trung bình 20 - 100 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 10 - 20 tỷ/dự án
• 20 ~ 50 nhân sự
• 3 - 5 năm
Quy cách số lượng trang 40 ~ 88 trang 88 ~ 120 trang trở lên 40 ~ 88 trang 88 ~ 120 trang trở lên 40 ~ 88 trang 88 ~ 120 trang trở lên  4 ~ 6 trang
Phù hợp nhu cầu • Giới thiệu doanh nghiệp 
• Trình bày năng lực cung cấp dịch vụ & giải pháp
• Trình bày những năng lực dự án lớn đã làm, những hợp đồng đã ký kết
• Giới thiệu doanh nghiệp 
• Trình bày năng lực nhân sự, tài chính, chứng chỉ, chứng nhận, cơ sở vật chất, công nghệ, sản xuất, gia công, thi công, lắp đặt.
• Trình bày những năng lực dự án lớn đã làm, những hợp đồng đã ký kết
• Giới thiệu sơ lược doanh nghiệp
• Giới thiệu giải pháp cung cấp
• Các dự án, công trình đã ứng dụng giải pháp
• Giới thiệu sơ lược doanh nghiệp
• Giới thiệu đa giải pháp cung cấp

• Các dự án, công trình đã ứng dụng đa giải pháp
• Giới thiệu sơ lược doanh nghiệp
• Giới thiệu danh mục sản phẩm/dịch vụ cung cấp

• Các dự án, công trình đã ứng dụng sản phẩm/dịch vụ
• Giới thiệu sơ lược doanh nghiệp
• Giới thiệu đa danh mục sản phẩm/dịch vụ cung cấp

• Các dự án, công trình đã ứng dụng đa sản phẩm/dịch vụ
• Giới thiệu sơ lược doanh nghiệp
• Giới thiệu giải pháp cung cấp
Phù hợp mô hình kinh doanh & bán hàng • Nhà thầu nhỏ
• Nhà cung cấp giải pháp tư vấn, thiết kế giải quyết các vấn đề phức tạp cho khách hàng
• Nhà thầu lớn
• Nhà cung cấp giải pháp tư vấn, thiết kế giải quyết các vấn đề phức tạp cho khách hàng
• Tập đoàn nhiều thương hiệu hoặc nhãn hiệu con
• Nhà thầu nhỏ
• Nhà cung cấp dịch vụ/sản phẩm kiểu giải pháp
• Nhà sản xuất hàng loạt các sản phẩm
• Nhà thầu lớn
• Nhà cung cấp dịch vụ/sản phẩm kiểu giải pháp
• Nhà sản xuất hàng loạt các sản phẩm
• Nhà sản xuất hàng loạt các sản phẩm
• Nhà phân phối, cung cấp các dãy sản phẩm/dịch vụ
• Nhà sản xuất hàng loạt các sản phẩm
• Nhà phân phối, cung cấp các dãy sản phẩm/dịch vụ
• Nhà thầu
• Nhà cung cấp dịch vụ/sản phẩm kiểu giải pháp
• Nhà sản xuất hàng loạt các sản phẩm
Tiến độ 7 ~ 10 ngày 14 ~ 20 ngày 7 ~ 10 ngày 14 trở lên 7 ~ 10 ngày 14 ngày trở lên 2 ngày 
Tiêu chuẩn bàn giao

• File thiết kế gốc để in công nghiệp hàng loạt
• File PDF trang đơn để in nhanh kỹ thuật số
• File PDF trang đôi để gửi online

Tài liệu bán hàng tiêu biểu theo loại này Link Link Link Link    Link  
 
Tại sao chọn dịch vụ thiết kế tài liệu bán hàng TEDFAST

Vì chúng tôi am hiểu khách hàng của bạn mong muốn tìm hiểu những thông tin gì liên quan tới doanh nghiệp & giải pháp kỹ thuật mà doanh nghiệp bạn cung cấp.
Với đội ngũ quy hoạch, biên tập & thiết kế nội dung chuyên ngành kỹ thuật - công nghiệp thâm niên, chúng tôi đã giúp kết nối các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước & quốc tế có cơ hội hợp tác làm ăn lớn với nhau thông qua các tài liệu bán hàng mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho nhân viên sale của họ. 

Tại sao chọn dịch vụ thiết kế tài liệu bán hàng TEDFAST
Đặc điểm nổi bật dịch vụ thiết kế tài liệu bán hàng TEDFAST
Am hiểu chuyên ngành
Am hiểu chuyên ngành

Am hiểu thương mại trong chuyên ngành giúp chúng tôi dàn trang trình bày các tài liệu bán hàng hiệu quả bán hàng cao nhất, bạn không cần phải gợi ý kiến thức chuyên môn quá nhiều cho chúng tôi, chỉ cần yêu cầu và chờ đợi tài liệu bán hàng được hoàn thành đúng mong muốn của bạn.

Chuyên nghiệp & thu hút ngay cả khách hàng quốc tế
Chuyên nghiệp & thu hút ngay cả khách hàng quốc tế

Với kinh nghiệm thiết kế tài liệu bán hàng cho các tập đoàn đa quốc gia, chúng tôi am hiểu cách trình bày nội dung dàn trang sao cho chuyên nghiệp để thu hút khách hàng tiềm năng & thắng các gói thầu đối với thị trường trong nước & quốc tế

Thẩm mỹ cao
Thẩm mỹ cao

Chúng tôi sở hữu nhân sự thiết kế tài liệu bán hàng được đào tạo bài bản, chuyên sâu sẽ giúp các ấn phẩm của Quý khách đạt tính thẩm mỹ cao nhất, hút mắt khách hàng tiềm năng 

Dàn trang đa ngôn ngữ
Dàn trang đa ngôn ngữ

Để phục vụ nhu cầu truyền tải thông tin đa ngôn ngữ cho các nền văn hóa đa quốc gia khác nhau, kết hợp với đội dịch thuật kiến thức chuyên ngành một cách chính xác, chúng tôi tạo ra giải pháp dàn trang đa ngôn ngữ cho các tài liệu bán hàng của Quý khách để dễ kết nối với thị trường quốc tế hơn.

Thiết kế đa chủng loại tài liệu bán hàng
Thiết kế đa chủng loại tài liệu bán hàng

Ở mỗi tầng thăm dò tiềm năng đơn hàng, chúng tôi thiết kế đa dạng các loại tài liệu bán hàng giúp Quý khách gửi đến khách hàng của mình theo từng bước chăm sóc khách hàng từ lạnh tới ấm, nóng một cách chuyên nghiệp.

Đồng bộ với dịch vụ thiết kế thương hiệu, biên tập nội dung & website
Đồng bộ với dịch vụ thiết kế thương hiệu, biên tập nội dung & website

Đồng bộ với dịch vụ thiết kế thương hiệu, biên tập nội dung, thiết kế website, chúng tôi đảm bảo mọi phong cách dàn trang đều chuẩn mực, nhất quán với toàn bộ bản sắc thương hiệu cũng như nội dung truyền thông của Quý khách. 

Đồng bộ với phần mềm quản lý kinh doanh CRM
Đồng bộ với phần mềm quản lý kinh doanh CRM

Việc am hiểu kiến thức doanh nghiệp của Quý khách sẽ giúp chúng tôi tư vấn & triển khai chuyển đổi số cho Quý khách 1 cách tối ưu nhất, đem lại doanh thu, lợi nhuận 1 cách dễ dàng.

Hỗ trợ cập nhật & tư vấn khai thác
Hỗ trợ cập nhật & tư vấn khai thác

Đồng hành trọn đời để đảm bảo tài liệu bán hàng của bạn luôn được cập nhật mới nhất, tránh tình trạng truyền thông các thông tin đã cũ bên cạnh đó chúng tôi sẽ tư vấn bạn cách khai thác tài liệu bán hàng sao cho hiệu quả cho việc kinh doanh của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Chi phí niêm yết đã bao gồm dịch vụ làm nội dung chưa?
Khi tôi cần cập nhật nội dung lên tài liệu bán hàng thì sao?
TEDFAST có lưu giữ source thiết kế của tôi không?
TEDFAST có in ấn không?
Trường hợp nào tôi sẽ được giảm chi phí thiết kế?
TEDFAST có sao chép source thiết kế của tôi cho đối thủ không?