Hotline:
0931 823 889
Định nghĩa đối tác của chúng tôi

Định nghĩa đối tác của chúng tôi

Đại lý là gì?
Cộng tác viên là gì?
Trưởng nhóm cộng tác viên là gì?
Người giới thiệu là gì?
Định nghĩa phương thức bán hàng

Định nghĩa phương thức bán hàng

Phương thức bán hàng là gì?
1. Bán lẻ sản phẩm, dịch vụ
2. Bán sỉ (lô) sản phẩm, dịch vụ
3. Bán sỉ (lô) gói sản phẩm, dịch vụ theo nhiều giai đoạn
4. Bán gói
5. Bán dự án
6. Bán dự án nhiều giai đoạn
7. Bán theo nguyên tắc định kỳ
8. Bán dịch vụ gia hạn định kỳ
Chính sách bán hàng cho cộng tác viên

Chính sách bán hàng cho cộng tác viên

Các cấp độ của cộng tác viên
Các chính sách Cộng tác viên
Quyền lợi của Cộng tác viên
Trách nhiệm của Cộng tác viên
Chi phí & điều kiện đăng ký Cộng tác viên
Phương thức hợp tác bán hàng
Thủ tục đăng ký Cộng tác viên
Trưởng nhóm cộng tác viên

Trưởng nhóm cộng tác viên

Các cấp độ của Trưởng nhóm cộng tác viên
Các chính sách của Trưởng nhóm cộng tác viên
Quyền lợi của Trưởng nhóm cộng tác viên
Trách nhiệm của Trưởng nhóm cộng tác viên
Chi phí & điều kiện đăng ký Trưởng nhóm cộng tác viên
Phương thức hợp tác bán hàng
Thủ tục đăng ký Trưởng nhóm cộng tác viên
Chính sách bán hàng cho đại lý

Chính sách bán hàng cho đại lý

Các cấp độ của đại lý phân phối
Các chính sách đại lý phân phối
Quyền lợi của đại lý phân phối
Trách nhiệm của đại lý phân phối
Chi phí & điều kiện đăng ký đại lý
Phương thức hợp tác bán hàng
Thủ tục đăng ký đại lý phân phối
Chính sách hoa hồng cho người giới thiệu

Chính sách hoa hồng cho người giới thiệu

Các cấp độ của người giới thiệu
Các chính sách người giới thiệu
Quyền lợi của Người giới thiệu
Trách nhiệm của Người giới thiệu
Phương thức hợp tác bán hàng
Niềm tin, động lực & phương pháp

Niềm tin, động lực & phương pháp

Bảng thu nhập bình quân của Cộng tác viên, Leader, Người giới thiệu
Doanh thu bình quân của Đại lý
Phương pháp quảng cáo, chào hàng tham khảo
Phương pháp tư vấn bán hàng đề xuất
Quy trình làm việc với chúng tôi khi có đơn hàng đối với Cộng tác viên, Người giới thiệu
Quy trình làm việc với chúng tôi khi có đơn hàng đối với Đại lý
Liên hệ đăng ký

Liên hệ đăng ký

Liên hệ đăng ký