Hotline:
0931 823 889

Văn phòng giao dịch

Công ty TNHH Tedfast 
Địa chỉ:
Số 02 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 931 823 889
Email: tedfast@tedfast.vn
Website: www.tedfast.vn

Địa chỉ ĐKKD

Công ty TNHH Tedfast
Địa chỉ: Số 03 Hoa Hồng, Phường 2, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315106793

Danh sách liên hệ

Hotline khẩn cấp, khiếu nại: 0931 823 889 (Mr.Nhân)
Hotline: 0901 431 559 
Kinh doanh 1:
079 255 1988 
Kinh doanh 2: 0902 479 793 
Hotline kỹ thuật Email Server: 0776 961 344 
Hotline kỹ thuật VPS: 0979 750 599