Hotline:
0931 823 889
Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì? Cách mô tả giá trị cốt lõi như thế nào để người đọc cảm nhận rõ nét nhất?
23/05/2024
Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì? Cách mô tả giá trị cốt lõi như thế nào để người đọc cảm nhận rõ nét nhất?

Có phải trước khi đi chào hàng, bạn sẽ chuẩn bị thật kỹ các kịch bản chào hàng và thuyết phục khách hàng để khiến họ mua hàng hay không? Vậy những kịch bản bán hàng này dựa trên những điều gì để xây dựng? 

Dù bạn đang bán hàng trực tiếp hay gián tiếp, chính bạn chào hàng cho người sử dụng hoặc tuyển đại lý, cộng tác viên để giới thiệu hoặc bán hàng giúp bạn đều phải dựa trên một chuỗi tư duy khép kín. Nó dẫn tới lý tưởng cao đẹp cho xã hội & cộng đồng. 

TEDFAST xin chia sẻ một số gợi ý để bạn tạo ra giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp mình. Dùng điều này để tuyên ngôn cùng cộng đồng, khách hàng, đối tác & các nhân viên của mình. Mang đến tinh thần làm việc cho nội bộ cũng như định hướng các giá trị mà toàn công ty muốn hướng đến. Bên cạnh đó, tăng cao tính cam kết với thị trường và chứng minh tầm vóc, vị thế xã hội tốt đẹp mà các doanh nghiệp bắt buộc phải hướng tới. 

1. Cách hình thành giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Một kịch bản dẫn dắt mua hàng thành công chính là vì chúng hoàn toàn dựa trên các giá trị cốt lõi xương sống mà doanh nghiệp đó tạo ra nhằm phụng sự cộng đồng. Các kịch bản bán hàng nhằm thuyết phục khách hàng mua hàng thì vô cùng đa dạng, chúng cũng giống như những chiếc lá, những trái cây được mọc ra từ những cành, nhánh cây, rồi được bám vào thân chính và dẫn về rễ cây vậy. Lá cây, hay hoa hay trái thuộc loài nào thì phải xuất phát từ rễ cây của loài đó để tránh hỗn loạn.

Như vậy, 

  • Sự mua hàng
  • Kịch bản dẫn dắt mua hàng?
  • Những nhu cầu của khách hàng?
  • Hiện trạng của khách hàng mục tiêu và tâm lý của họ?
  • Những lý do tại sao chọn sản phẩm?
  • Những lý do tại sao chọn doanh nghiệp?
  • Giá trị cốt lõi doanh nghiệp ứng với ngành nghề, lĩnh vực?
  • Giá trị cốt lõi doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội nói chung.

Đưa chúng lên ấn phẩm & website

Bài viết khác