Hotline:
0931 823 889
Làm thế nào để phản hồi thông tin nhanh nhất, hiệu quả nhất để lấy lòng khách hàng hoặc bất cứ ai?
26/02/2024
Làm thế nào để phản hồi thông tin nhanh nhất, hiệu quả nhất để lấy lòng khách hàng hoặc bất cứ ai?

Phải được thông báo ngay khi có yêu cầu (email)

Phải có dữ kiện đúng, đủ được sắp xếp cẩn thận

Phải có công cụ phản hồi thông tin

Phải có kiến thức sẵn sàng

Phải có minh họa (mẫu) sẵn sàng

Bài viết khác